Održavanje Stihl Baterije

Osigurajte svojim STIHL akumulatorskim baterijama dug životni vijek i punu ispravnost!🎓🧠 Tijekom duljeg perioda nekorištenja STIHL akumulatorske baterije preporučamo skladištiti na suhom mjestu i unutar temperaturnog raspona od 10 do 25 ºC. Kako biste izbjegli samopražnjenje i eventualni pad njihovog kapaciteta, akumulatorske baterije skladištite na cca 40 % njihove napunjenosti (prilikom provjere napunjenosti na LED indikatoru moraju svijetliti 2 LE diode). Tijekom zime odlažite akumulatorske baterije negdje unutar svog životnog prostora, a ne u negrijanim ostavama ili alatnicama. ❄️‼️